Coaching en training in organisaties - Bureau Eij

Coaching en training in organisaties

Elke organisatie is in ontwikkeling.  En elke organisatie kent momenten waarop het denken en doen wordt uitgedaagd. Momenten waarop een nieuwe visie nodig is, innovatie, een reflectie op de huidige cultuur. Dan staan vragen centraal als: Waarom doen we wat we doen en waarom doen we het zo?

Op die momenten wordt het tijd even stil te staan en te bekijken en bespreken wat er gebeurt en wat er nodig is voor de toekomst. Stil te staan om verder te kunnen.

Bureau Eij begeleidt dit proces. Op betrokken en persoonlijke wijze, met kennis van zaken over groepsdynamiek, communicatie en interactie. Ontwikkelingsgericht, met oog voor het gewenste doel.

Bent u op zoek naar een professionele begeleider voor teams en medewerkers? Bureau Eij biedt  een breed palet aan coaching en training in organisaties. Praktisch, concreet, doelgericht en met gevoel voor humor.

Persoonlijke coaching, organisatiecoaching en dialoogvoering voor een nieuwe manier van samen leren, denken en werken.

Samen leren

Betekent dat elk traject een gezamenlijk zoeken naar antwoorden, naar nieuwe inzichten en nieuwe kennis is. We leren van elkaar, ik van jou en jij van mij. Praktijkgericht en gebaseerd op doen en ervaren. Zo krijgt theorie meer betekenis en blijft het langer doorwerken in je leven en werk. Het krijgt bodem.

Samen denken

Betekent dat we echt op onderzoek gaan. Dat we open en vanuit nieuwsgierigheid op zoek gaan naar de mogelijkheden en dilemma’s die een rol spelen in de vraag die er ligt. Vanuit respect voor alle betrokkenen en vanuit vertrouwen in het zelfoplossend vermogen. We praten en denken samen na over wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.

Samen werken

Betekent dat we iets te doen hebben. Dat we een doel voor ogen hebben. We bespreken dat doel, de wens voor de toekomst.  We werken samen naar dat doel toe. We experimenteren, onderzoeken, oefenen. Kortom; we gaan aan het werk!

Bureau Eij  biedt organisaties een programma waarin thema’s rond visie en strategie besprekingen, cultuurveranderingen, communicatie en interactie aan bod komen.

Dit kan in de vorm van korte trainingen of interventies om systemen en patronen zichtbaar te krijgen tot aan intensieve coaching van medewerkers en teams.

Thema’s

 • Feedback geven en ontvangen
 • Rol- en positie bepaling binnen teams
 • Open communicatie en interactie tussen collega’s
 • Aanspreken van medewerkers
 • Interventies

 • Rollenspel en regie-oefeningen
 • Coaching

 • Persoonlijke communicatiestijl
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Rol en positie binnen context
 • Voor wie is organisatiecoaching?

  Organisaties die:

  Vragen hebben rond visie, strategie of cultuurveranderingen en die met elkaar willen onderzoeken. Binnen uw organisatie brengt Bureau Eij teams en professionals bij elkaar in een nieuwe omgeving, en biedt alle deelnemers zo de kans elkaar weer eens in een nieuw licht te zien, elkaar in een nieuwe setting te benaderen, bevragen en bekijken. Bestaande patronen worden doorbroken en er ontstaat ruimte voor verandering. Dit wordt besproken en onderzocht, binnen een aangename sfeer waarin humor en creativiteit centraal staan. Zo kan iedere deelnemer zich weer bewust wordt van zijn eigen rol, denkbeelden en gedrag in het grotere geheel.

  Vaak worden dit soort interventies ingezet om thema’s bespreekbaar te maken voor er een intensiever begeleidingstraject wordt gestart.

  Individuele medewerkers die:

  • Vragen hebben op het gebied van interactie en gedrag binnen de organisatie. Deze coachtrajecten bestaan uit een combinatie van reflectie en praktische oefening. Coaching on the job is hierbij ook een optie.
  • Op zoek zijn naar meer regie over het eigen functioneren. De eigen gedachten en overtuigingen zijn vaak niet meer effectief en soms zelfs belemmerend voor het functioneren. In gesprek met de coach wordt doelgericht en zo concreet mogelijk naar een nieuwe gewenste situatie gewerkt, waardoor de medewerker zich weer sterk voelt in het werk en vanuit een positieve motivatie aan de slag kan gaan met de volgende stap.
  • Voor een nieuwe functie hun palet aan vaardigheden willen vergroten.

  Leidinggevenden die:

  • Dilemma’s ervaren bij interactieve processen met collega’s.
  • Moeite ondervinden in aanspreken op gedrag.
  • Verandertrajecten binnen hun team begeleiden en daar coaching bij willen.

  Hoe werkt organisatiecoaching?

  Voor elke interventie, training of coaching gaat Bureau Eij in gesprek met diverse stakeholders om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Er wordt gekeken naar de onderliggende vraag en de bestaande patronen. Uw specifieke situatie is het uitgangspunt. En u bent de expert binnen uw eigen organisatie.

  Doelgericht en met oog voor resultaten

  We werken met aandacht aan de structurele vragen die binnen uw organisatie spelen. Met kennis van theorie en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van coaching en begeleiding. En tegelijk praktijkgericht en met veel aandacht voor doen en ervaren. Zo krijgt theorie meer betekenis en blijft het langer doorwerken in je leven en werk. Het krijgt bodem.

  Daarbij werken we ook vanuit de gedachte dat een mens leert op rationeel, emotioneel en sociaal niveau. Daarom gebruiken we verschillende werkvormen die een deelnemer of coachee op al die niveaus aanspreekt.

  Uitgangspunten

  Bureau Eij werkt Ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat we op verschillende sporen naar uw organisatie kijken. De samenhang tussen concrete doelen, visie, identiteit en betekenis van uw organisatie staat centraal. De coaching richt zich op de patronen die zijn ontstaan in de professionele zelfsturing van alle betrokkenen. Zo leert iedere deelnemer zien waar hij staat en hoe organisatie en individu elkaar beïnvloeden en kunnen versterken.

   

  De methodiek hiervoor is ontwikkelt door Rudy Vandamme in de Ontwikkelingsgerichte Benadering.

  Wat is het Doel van organisatiecoaching?

  Het doel is om een nieuwe gezamenlijke weg te formuleren en te gaan bewandelen. Om de identiteit van uw organisatie te versterken, waarmee de betrokkenheid en verbinding wordt versterkt, en het wederzijdse begrip van alle betrokkenen wordt vergroot. Om een gezonde bedrijfscultuur te bevorderen waarin feedback en zelfreflectie bekende gereedschappen zijn, waardoor de bedrijfscultuur opener wordt en prestaties verbeteren.

  Neem nu contact op voor een gratis orienterend gesprek