Coaching in organisaties

Coaching en training in organisaties

Bent u op zoek naar een professionele begeleider voor teams en medewerkers? Loopt er iets vast in de interactie van uw team? Mag er wel wat gebeuren op het gebied van feedback geven, dialoogvoering, aansturing binnen uw organisatie?

Bureau Eij biedt  een breed palet aan coaching en training in organisaties onder de naam Practising Communication.

Praktisch, concreet, doelgericht en met gevoel voor humor.

Wat is Practising Communication?

Practising communication is een programma waarin allerlei thema’s rond communicatie en interactie op de werkvloer aan bod komen.

Dit kan in de vorm van korte trainingen of eenmalige interventies om systemen en patronen zichtbaar te krijgen tot aan intensieve coaching van medewerkers en teams.

Thema’s

 • Feedback geven en ontvangen
 • Rol- en positie bepaling binnen teams
 • Open communicatie en interactie tussen collega’s
 • Aanspreken van medewerkers
 • Interventies

 • De Rijke Tafel
 • Intervisie
 • U are Here
 • Rollenspel en regie-oefeningen
 • Coaching

 • Persoonlijke communicatiestijl
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Rol en positie binnen context
 • Voor wie is Practising Communication

  Teams

  Practising Communication haalt teams en professionals uit hun bekende omgeving, en biedt alle deelnemers zo de kans elkaar weer eens in een nieuw licht te zien, elkaar in een nieuwe setting te benaderen, bevragen en bekijken. Bestaande patronen worden doorbroken en er ontstaat ruimte voor verandering. Dit wordt besproken en onderzocht, binnen een aangename sfeer waarin humor en creativiteit centraal staan. Zo kan iedere deelnemer zich weer bewust wordt van zijn eigen rol, denkbeelden en gedrag in het grotere geheel.

  Vaak worden dit soort interventies ingezet om thema’s bespreekbaar te maken voor er een intensiever begeleidingstraject wordt gestart.

  Individuele medewerkers die:

  • Vragen hebben op het gebied van interactie en gedrag binnen de organisatie. Deze coachtrajecten bestaan uit een combinatie van reflectie en praktische oefening. Coaching on the job is hierbij ook een optie.
  • Op zoek zijn naar meer regie over het eigen functioneren. De eigen gedachten en overtuigingen zijn vaak niet meer effectief en soms zelfs belemmerend voor het functioneren. In gesprek met de coach wordt doelgericht en zo concreet mogelijk naar een nieuwe gewenste situatie gewerkt, waardoor de medewerker zich weer sterk voelt in het werk en vanuit een positieve motivatie aan de slag kan gaan met de volgende stap.
  • Voor een nieuwe functie hun palet aan vaardigheden willen vergroten.

  Leidinggevenden die:

  • Dilemma’s ervaren bij interactieve processen met collega’s.
  • Moeite ondervinden in aanspreken op gedrag.
  • Verandertrajecten binnen hun team begeleiden en daar coaching bij willen.

  Hoe werkt Practising Communication?

  Voor elke interventie, training of coaching gaat Bureau Eij in gesprek met diverse stakeholders om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Er wordt gekeken naar de onderliggende vraag en de bestaande patronen. Uw specifieke situatie is het uitgangspunt. En u bent de expert binnen uw eigen organisatie.

  Doelgericht en met oog voor resultaten

  We werken met aandacht aan de structurele vragen die binnen uw organisatie spelen. Met kennis van theorie en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van coaching en begeleiding. En tegelijk praktijkgericht en met veel aandacht voor doen en ervaren. Zo krijgt theorie meer betekenis en blijft het langer doorwerken in je leven en werk. Het krijgt bodem.

  Daarbij werken we ook vanuit de gedachte dat een mens leert op rationeel, emotioneel en sociaal niveau. Daarom gebruiken we verschillende werkvormen die een deelnemer of coachee op al die niveaus aanspreekt.

  Uitgangspunten

  Bureau Eij werkt vanuit een systemisch uitgangspunt. Een organisatie wordt gestuurd door haar Medewerkers, Omgeving, Cultuur en Maatschappelijke elementen. Al deze gebieden beïnvloeden elkaar. Mijn begeleiding richt zich op de patronen die tussen deze verschillende contexten spelen. Zo leert iedere deelnemer zien waar hij staat en hoe organisatie en individuen invloed kunnen hebben op de manier waarop beiden zich ontwikkelen.

  Wat is het Doel van Practising Communication?

  Het doel is om de autonomie en vrijheid van handelen van uw medewerkers en leidinggevende te vergroten. Om medewerkers vanuit hun kracht te laten functioneren in een open bedrijfscultuur. Om een gezonde bedrijfscultuur te bevorderen waarin feedback en zelfreflectie bekende gereedschappen zijn, waardoor de bedrijfscultuur opener wordt en prestaties verbeteren.

  Neem nu contact op voor een gratis orienterend gesprek