Bureau Eij: Samen leren, Samen werken, Samen doen

Esther Eij

Opleidingen

  • Erkend Coach bij StiR
  • Master Coach Europees Instituut/ de Baak
  • Mastercourse tot Socratisch Gespreksleider
  • Kleurmerkdrager Ontwikkelingsgericht werken Vandamme
  • Lid van de NOBCO, de beroepsvereniging van coaches
  • Opdrachtgevers o.a. ProRail, AMC, Pragmavision, Centerparcs, Schiphol, LKCA, MOCCA, Radio Rijnmond, Omroep West.

Over Bureau Eij

Al van kinds af aan ben ik gefascineerd door het menselijk gedrag. De mens is in mijn ogen een ontroerend, grappig, kwetsbaar en soms ook zo onhandig, bot en onbegrijpelijk wezen. Die zich in het contact met zijn omgeving laat zien met al zijn talenten en valkuilen. Daarbij  zit opleiden en begeleiden me in het bloed met een onderwijzer als vader. En bloed laat zich niet negeren.

Vanuit deze fascinatie ben ik theaterdocent geworden. Een heerlijk vak, waarin opleiden en het onderzoeken van menselijk gedrag hand in hand gingen.

Toen ik steeds vaker werd gevraagd als trainingsactrice was het voor mij snel duidelijk; communicatie en gedrag, interactie zowel fysiek als in taal, werd mijn nieuwe vakgebied.

En het praktisch en ervaringsgerichte werken met theorie, werd mijn expertise.

Nu ben ik al 17 jaar trainingsactrice, gespreksleider, trainer en coach.

Filosofie, psychologie, gedragswetenschappen, kunst en het dagelijks leven zijn de bronnen van waaruit ik naar de wereld en de mens kijk. Ik hoop met mijn begeleiding mensen te helpen tot een praktische en vrije manier van handelen te komen.

De Spiraal van Fibonacci die te zien is op deze website staat hier symbool voor. Het is een verbeelding van de meest effectieve verhouding tussen verschillende elementen. In de natuur zien we dit regelmatig terug, bijvoorbeeld in de manier waarop bloemblaadjes zich tot elkaar verhouden om optimaal zonlicht te kunnen ontvangen.

Dit vind ik een mooie gedachte:  Optimaal vangen van het zonlicht om tot bloei te komen.

Vanuit deze gedachte werk ik met een netwerk van mensen uit diverse disciplines aan trajecten voor individuen en organisaties met het doel Samen te Leren, Denken en Doen.

Ik hoop je een keer tegen te komen op deze weg.

Warme groet

Esther Eij

Filosofie (visie) Bureau Eij

Bureau Eij werkt vanuit de gedachte dat de mens altijd verbonden is met zijn omgeving. En dat het antwoord op grote uitdagingen ligt in het onderzoeken van die verbondenheid; Wat houdt het in, hoe draag je er zorg voor, wat geeft het jou en wat geef je er aan terug?

De antwoorden op deze vragen veranderen meermalen in het leven, bij de overgang naar een nieuwe fase. Vaak hebben we die overgangsmomenten pas door als we merken dat onze oude oplossingen en manier van handelen niet meer werkt. Dat we vastlopen.

Op die momenten wordt het tijd even stil te staan. Jezelf opnieuw te leren kennen. Een goed gesprek met jezelf aan te gaan. Te luisteren, te voelen en te ervaren wat er gebeurt en wat dat van jou vraagt. Daarvoor structureer ik dialogen en geef ik vorm aan een lege ruimte waarin rust en vrijheid kan ontstaan voor nieuwe gedachten en informatie. Door oefeningen, rollenspelen, improvisaties, lichaamswerk en gesprekken leer je opnieuw naar jezelf te kijken, leer je zien hoe je handelt, vanuit welke gedachten en overtuigingen. Je leert bewuster te communiceren met jezelf en met de ander.

Ik onderzoek hoe wij kunnen communiceren, met en zonder woorden, alleen of met elkaar. Om het verbond tussen mens en zijn omgeving te versterken.

Mijn motto hierbij is: Samen leren, samen denken, samen werken

Samen leren

Betekent dat elk coachingstraject een gezamenlijk zoeken naar antwoorden, naar nieuwe inzichten en nieuwe kennis is. We leren van elkaar, ik van jou en jij van mij. Praktijkgericht en gebaseerd op doen en ervaren. Zo krijgt theorie meer betekenis en blijft het langer doorwerken in je leven en werk. Het krijgt bodem.

Samen denken

Betekent dat we echt op onderzoek gaan. Dat we open en vanuit nieuwsgierigheid op zoek gaan naar de mogelijkheden en dilemma’s die een rol spelen in de vraag die er ligt. Vanuit respect voor alle betrokkenen en vanuit vertrouwen in jouw zelfoplossend vermogen. We praten en denken samen na over wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.

Samen werken

Betekent dat we iets te doen hebben. Dat we een doel voor ogen hebben. We bespreken dat doel, de wens voor de toekomst.  We werken samen naar dat doel toe. We experimenteren, onderzoeken, oefenen. Kortom; we gaan aan het werk!

Ervaringen

Meer weten?