Persoonlijke coaching kan jou helpen - Bureau Eij

Wat is persoonlijke coaching?

Persoonlijke coaching helpt structuur en inzicht te geven bij vragen rond ambities, wensen, doelen, overgangssituaties. In een individueel coachingstraject onderzoeken we in welke fase je je bevindt en waar je naar toe wilt bewegen.

Esther Eij werkt vanuit de gedachte dat de mens altijd verbonden is met zijn omgeving. En dat het antwoord op grote uitdagingen ligt in het onderzoeken van die verbondenheid; Wat houdt het in, hoe draag je er zorg voor, wat geeft het jou en wat geef je er aan terug?

De antwoorden op deze vragen veranderen meermalen in het leven.  Vaak hebben we die overgangsmomenten pas door als we merken dat onze oude oplossingen en manier van handelen niet meer werkt. Dat we vastlopen.

Op die momenten wordt het tijd even stil te staan. Jezelf opnieuw te leren kennen. Een goed gesprek met jezelf aan te gaan. Te luisteren, te voelen en te ervaren wat er gebeurt en wat dat van jou vraagt. Daarvoor structureer ik het gesprek met jezelf waardoor rust en vrijheid kan ontstaan om nieuwe antwoorden te vinden.

Persoonlijke coaching van Bureau Eij is geschikt voor persoonlijke ontwikkeling in prive- en werksituaties en richt zich op persoonlijk leiderschap, autonomie bevordering en vrijheid van handelen.

Voor Wie is persoonlijke coaching?

Particulieren

Persoonlijke coaching is er voor particulieren die zich op een overgangsmoment bevinden van oud naar nieuw gedrag. Die het gevoel hebben vast te zitten in oude patronen en wat hulp nodig hebben bij het nemen van een nieuwe stap.

Professionals

Persoonlijke coaching is ook geschikt voor professionals die ander gedrag willen kunnen inzetten binnen hun werk. Misschien krijg je een nieuwe functie, of verandert de omgeving waarin je werkt in een hoog tempo. Misschien wil je gewoon je palet aan mogelijkheden vergroten. Voor al dit soort wensen en vragen, is een individueel coachingstraject heel geschikt.

Hoe werkt persoonlijke coaching?

Het belangrijkste ingrediënt van mijn coachingstrajecten is het actief inbrengen van Rust.

Eerst brengen we de dagelijkse mallemolen waarin we ronddraaien met alles wat we willen en moeten, langzaam tot stilstand. Om daarna stap voor stap te bekijken welke kant je op wilt gaan bewegen. We gaan samen op weg om te onderzoeken wat voor jou belangrijk is en werkt in de toekomst.

Coaching van Burau Eij is ontwikkelingsgericht. Dit betekent dat we jouw vraag bekijken als een onderzoeksvraag op meerdere sporen: je identiteit, dat wat je wilt bereiken, de betekenis die je wilt brengen en de manier waarop je handelt, zijn met elkaar verbonden. Vanuit die verbinding van de sporen onderzoeken we hoe jij je wilt ontwikkelen.

de vork

De Ontwikkelingsgerichte Benadering gaat er vanuit dat duurzame en betekenisvolle verandering zich op meerdere niveaus afspeelt. Daarom onderzoeken we in de coaching niet alleen wat je wilt bereiken, maar ook hoe je met je vragen omgaat, wie je wilt zijn, en waaraan je je wilt verbinden. We zoeken naar betekenisvolle voortgang; de verbinding tussen jouw ontwikkeling en een groter geheel. Dat wat jouw werk en leven betekenisvol maakt.  Daardoor voel je je gesterkt en minder geïsoleerd. Want doordat jij je ontwikkelt, verandert er ook iets in de wereld om je heen.

Door gesprekken, oefeningen, rollenspelen, improvisaties en lichaamswerk leer je opnieuw naar jezelf te kijken, leer je zien hoe je handelt, vanuit welke gedachten en overtuigingen. Je leert bewuster te communiceren met jezelf en met de ander. Door deze combinatie krijgt de coaching daadwerkelijk impact in je dagelijks functioneren.

Gratis intakegesprek

Na een gratis intakegesprek stel ik een voorlopige analyse op en een voorstel voor een persoonlijk coachtraject. Hierin wordt zo concreet mogelijk benoemd waar je aan wilt werken en welke resultaten je hoopt te bereiken.

Op basis van dit Plan van Aanpak kun je beslissen of we aan de slag gaan.

Wat is het Doel van persoonlijke coaching?

Vanuit rust en kracht een nieuwe fase in te kunnen gaan, met een zo groot mogelijke vrijheid van handelen.

Vraag een gratis gesprek aan