Professionele Nabijheid, onmisbaar in contact tussen overheid en burger. - Bureau Eij

by Bureau Eij
3 jaar ago
1234 Views

De kloof tussen burger en overheid is groot. Het vertrouwen is weg, en dat is voelbaar op straat, heb ik gemerkt tijdens het project Amsterdam spreekt 750X. Wekenlang hebben we in alle delen van de stad gesprekken gevoerd op straat, de Amsterdamse bewoners ontmoet en hun gedachten over de ontwikkelingen in de stad gehoord

“Sociaal kapitaal is net zo belangrijk als economisch kapitaal. De overheid is geen dienstverlenende moeder meer. Zij moet meer improviseren, durf en lef tonen om burgerkracht te versterken.” aldus Roelof Hortulanus, bijzonder hoogleraar Sociale interventies en lokaal sociaal beleid (rapport Inwonerskracht, april 2014)

Gemeentes zoeken naar manieren om die nieuwe rol inhoud en vorm te geven. Maar hoe doe je dat? Meer durf en lef is lastig in een systeemwereld waarin verandering maar langzaam zijn weg kan vinden. Hoe blijft de overheid een ondersteuner van burgers, betrouwbaar, geloofwaardig en benaderbaar?

Is praten de oplossing voor goed contact?

Een manier is door in dialoog te gaan met haar burgers. In Amsterdam gebeurt dat in vele vormen. Oren worden te luister gelegd, mensen worden uitgenodigd voor de zoveelste dialoogtafel, hun mening wordt gevraagd tijdens huiskamergesprekken, bankjesgesprekken, tot aan de keukentafelgesprekken bij de Amsterdamse burgemeester. Maar levert die dialoog ook op wat ze beogen?

No alt text provided for this image

De goede intenties ten spijt, blijven de meeste gesprekken hangen in Ophalen en Uitleggen. Deze termen heb ik veel gehoord: We willen informatie van de burgers ‘ ophalen’. We komen kennis ‘ ophalen’. Wat is er vandaag ‘ opgehaald’ .

Of er wordt Uitgelegd. We komen iets ‘ uitleggen’ , de burger moet iets worden ‘uitgelegd’ . We willen het nog een keer ‘ uitleggen’ .

Gelijkwaardig contact

Een dialoog vraagt van alle deelnemers dat ze er gelijkwaardig instaan. Ambtenaren en burgers hebben natuurlijk een andere rol. De een zit als professional in een gesprek, de ander als privépersoon. Hoe houdt je een gesprek dan gelijkwaardig?

Een dialoog is een persoonlijke actie, waarin je jezelf betrekt. Gelijkwaardigheid kan ontstaan als iedereen meepraat vanuit verschillende rollen; als mens én als professional, als mens én als burger, als mens én als belanghebbende. En als we hier open over kunnen zijn. Als er sprake is van ‘ Professionele Afstand’ . Dan houd je een consult, of een informatiebijeenkomst of een lezing. Maar je voert geen dialoog.

Professionele nabijheid

Daarom pleit ik voor ‘ Professionele Nabijheid’ als grondhouding bij de dialoog tussen professionals en burgers; je praat als professional mee vanuit het volle bewustzijn van je verschillende hoedanigheden en rollen, hierin kun je flexibel schakelen en je kunt er open over communiceren. Dan pas kun je als ambtenaar vanuit gelijkwaardigheid in gesprek met de ander.

Dit vraagt oefening en bewustzijn. Als de lokale overheid daar aandacht aan wil besteden en naar de eigen positie en grondhouding binnen de dialoog met de burgers wil kijken, dan zie ik nog wel een vrolijke toekomst voor al die dialogen. Als het bij Ophalen en Uitleggen blijft, kunnen we maar beter blijven BBQ-en met de buren.

Een prachtig voorbeeld van het onderzoek naar gelijkwaardigheid is het project “De begripvolle ambtenaar”van Maike Klip www.klipklaar.nl.

Tags: , ,