The Art of Living Together - Bureau Eij

Wat is The Art of Living Together?

The Art of Living together onderzoekt hoe wij samen willen leven, leren, denken en werken, en helpt de toekomst vorm te geven. Door een breed palet aan werkvormen dat dialoog en interactie faciliteert.

Door het ontwerpen en begeleiden van bijeenkomsten en gesprekken biedt Bureau Eij ruimte aan deze vragen. Ik onderzoek hoe wij kunnen communiceren, met en zonder woorden, alleen of met elkaar. We oefenen in het verwoorden van wat ons bezig houdt, we trainen de manier waarop we luisteren, we scherpen onze gedachten aan elkaar en we besluiten in gezamenlijkheid over de volgende stap.

Om het verbond tussen mens en omgeving te versterken.

Voor Wie is The Art of Living Together?

Particulieren

Mensen die een duurzame verandering nastreven voor zichzelf en de mensen voor wie ze verantwoordelijk zijn.

Professionals

Professionals die willen dat hun werk zinvol is, betekenis heeft voor zichzelf en hun omgeving. Beleidsmakers, HR adviseurs, teamleiders die zoeken naar gelaagde ontwikkeling van hun organisatie en medewerkers. En inzien dat samen leren, – denken en –werken ruimte maakt voor innovatie en actie.

Organisaties en bestuurders

Organisaties en bestuurders met vraagstukken die dialoog en gezamenlijk onderzoek nodig hebben. Die oplossingen voor de toekomst zoeken op het gebied van sociale verhoudingen, cultuurveranderingen, nieuwe vormen van samenwerking, visie en strategie.

Hoe werkt The Art of Living Together?

Deze vorm werkt vanuit de gedachte dat de mens altijd verbonden is met zijn omgeving. En dat het antwoord op grote uitdagingen begint bij het onderzoeken van die verbondenheid; Wat houdt het in, hoe draag je er zorg voor, wat geeft het jou en wat geef je er aan terug?

The art of Living together biedt vormen die onze manier van praten en luisteren structuren en verhelderen.

  • We werken vanuit de principe dat een crisis of knoop of dilemma, een startpunt is voor onderzoek. Dat we juist in rust nieuwe gedachten en informatie kunnen ontvangen en laten zakken.
  • Door zorgvuldig uitgewerkte dialoogvormen te koppelen aan heldere onderzoeksvragen en sterke gespreksleiding leer je gezamenlijk op nieuw naar het vraagstuk te kijken en oefen je vaardigheden om met elkaar tot een volgende stap te komen. Je leert zien hoe je handelt, vanuit welke gedachten en overtuigingen. Je leert bewuster te communiceren met jezelf en met de ander
  1. We starten met het bespreken van de ontwerpvraag: Wat moet er besproken worden? We spreken met verschillende stakeholders over de vraag/ het dilemma wat de basis is voor een dialoog.
  2. We bespreken ook het doel voor het gesprek; Wat zou de mooiste uitkomst zijn? Welke relatie wil je opbouwen? Welk gemeenschappelijk belang is er te onderzoeken? Zijn alle deelnemers er met hetzelfde doel?
  3. We beginnen te ontwerpen: We bekijken gezamenlijk wie er deel moet nemen, hoe we die benaderen. We organiseren de communicatie en de vormgeving, we zorgen voor een plek, de uitnodigingen, de onderdelen van het gesprek, de gespreksleiding en de evaluatie.

Cases The Art of Living Together

there’s a round table conference going on, right here in my livingroom”

De Rijke Tafel

Stel je voor: 10 mensen komen rond de tafel bij elkaar om een avond te praten, eten, drinken, denken, luisteren, afwegen, optellen en aftrekken. Om nieuwe mensen en nieuwe ideeën te ontmoeten. En door te gaan waar het meestal stopt.

De Rijke Tafel is een bezinningsgesprek, waarin een groep mensen die door middel van het Socratisch Gesprek een van te voren bepaald thema onderzoeken. Dit onder het genot van een strenge gespreksleiding, een aantal essentiële gespreksregels, een goede maaltijd en een heldere structuur.

Binnen organisaties en overheid kunnen deze gesprekken en ontmoetingen bijdragen aan de gedachtevorming over overkoepelende thema’s, visie en strategische vragen, dilemma’s van medewerkers of bewoners en beleidsmakers, de rol van management of bestuur, de samenwerking tussen stakeholders, etc.

Samen met de opdrachtgever wordt het thema uitgezocht en besproken welke specifieke gasten worden uitgenodigd. Uitgangspunt voor elk gesprek is een zo gemêleerd mogelijk gezelschap van betrokkenen, medewerkers, bewoners, management en beleidsmakers, kunstenaars, wetenschappers en ondernemers.

Een ontmoeting rond vertrouwen en samenwerken binnen een managementteam.

We belong together as bread and salt

Voor een zorginstelling in het midden van het land, werd ons de vraag voorgelegd of we bij konden dragen aan een nieuwe start voor het managementteam. Er was veel veranderd in het afgelopen jaar, met een nieuwe directeur die ook een cultuurverandering teweeg wilde brengen. Het werd belangrijker om meer samen te werken, elkaar meer op te zoeken, ook in moeilijke momenten. Dit vroeg om commitment en vertrouwen binnen het team van leidinggevenden.

 

We hebben een setting gecreerd waarin samen eten, samen praten en samen denken en ervaren centraal stonden. De deelnemers werden uitgedaagd elkaar te bevragen over belangrijke momenten in hun leven, hun wensen en gedachten over de toekomst uit te spreken, hun vergissingen zichtbaar te maken en hun gezamenlijkheid te bevestigen.

De avond eindigde met een theeritueel waarmee het nieuwe startmoment voor dit team werd vastgelegd. Het theeservies kregen ze mee als herinnering aan hun verbond.

Wat willen we onze zonen en dochters meegeven over vrouwelijk leiderschap?

Bread and salt 2

De wereld veranderd en de roep om vrouwelijk leiderschap wordt steeds groter. Vrouwen nemen steeds meer belangrijke functies en plekken in onze samenleving in. Toch vroegen wij ons af wat vrouwelijk leiderschap nou eigenlijk betekende?

Op Internationale vrouwendag 2019 werd een zeer diverse groep vrouwen uitgenodigd om samen te komen en te onderzoeken wat vrouwelijk leiderschap is. Het uitgangspunt voor deze avond was een maaltijd. Een maaltijd waaraan iedereen deelneemt, waar de smaken, de geuren en de rituelen die erbij horen, zorgen voor een gezamenlijke intieme ervaring. Dit was het frame voor een gesprek over vrouwelijke voorouders, de eigen successen en het eigen falen, de rol van ambitie en het aangaan van de competitie.

Er werd voor elkaar gezorgd, gedeeld, opgeschept, gebluft, gestreden, gewonnen en verloren. En aan het einde probeerden we onze levenslessen aan onze kinderen door te geven.

Welk doel heeft The Art of Living Together?

Door het voeren van het goede gesprek, raken we dichter bij elkaars waarheden, is er ruimte voor wederzijds begrip en de mogelijkheid tot verschuivingen naar een gezamenlijk uitzicht voor de toekomst. Het goede gesprek leidt tot actie. Het is de eerste stap op een nieuwe weg.

Vraag een gratis gesprek aan