The Art of Living Together - Bureau Eij

Wat is The Art of Living Together?

The Art of Living together onderzoekt hoe wij samen willen leven, leren, denken en werken, en helpt de toekomst vorm te geven. Door een breed palet aan werkvormen dat dialoog en interactie faciliteert.

Door het ontwerpen en begeleiden van bijeenkomsten en gesprekken biedt Bureau Eij ruimte aan deze vragen. Ik onderzoek hoe wij kunnen communiceren, met en zonder woorden, alleen of met elkaar. We oefenen in het verwoorden van wat ons bezig houdt, we trainen de manier waarop we luisteren, we scherpen onze gedachten aan elkaar en we besluiten in gezamenlijkheid over de volgende stap.

Om het verbond tussen mens en omgeving te versterken.

Voor Wie is The Art of Living Together?

Particulieren

Mensen die een duurzame verandering nastreven voor zichzelf en de mensen voor wie ze verantwoordelijk zijn.

Professionals

Professionals die willen dat hun werk zinvol is, betekenis heeft voor zichzelf en hun omgeving. Beleidsmakers, HR adviseurs, teamleiders die zoeken naar gelaagde ontwikkeling van hun organisatie en medewerkers. En inzien dat samen leren, – denken en –werken ruimte maakt voor innovatie en actie.

Organisaties en bestuurders

Organisaties en bestuurders met vraagstukken die dialoog en gezamenlijk onderzoek nodig hebben. Die oplossingen voor de toekomst zoeken op het gebied van sociale verhoudingen, cultuurveranderingen, nieuwe vormen van samenwerking, visie en strategie.

Hoe werkt The Art of Living Together?

Deze vorm werkt vanuit de gedachte dat de mens altijd verbonden is met zijn omgeving. En dat het antwoord op grote uitdagingen begint bij het onderzoeken van die verbondenheid; Wat houdt het in, hoe draag je er zorg voor, wat geeft het jou en wat geef je er aan terug?

The art of Living together biedt vormen die onze manier van praten en luisteren structuren en verhelderen.

  • We werken vanuit de principe dat een crisis of knoop of dilemma, een startpunt is voor onderzoek. Dat we juist in rust nieuwe gedachten en informatie kunnen ontvangen en laten zakken.
  • Door zorgvuldig uitgewerkte dialoogvormen te koppelen aan heldere onderzoeksvragen en sterke gespreksleiding leer je gezamenlijk op nieuw naar het vraagstuk te kijken en oefen je vaardigheden om met elkaar tot een volgende stap te komen. Je leert zien hoe je handelt, vanuit welke gedachten en overtuigingen. Je leert bewuster te communiceren met jezelf en met de ander
  1. We starten met het bespreken van de ontwerpvraag: Wat moet er besproken worden? We spreken met verschillende stakeholders over de vraag/ het dilemma wat de basis is voor een dialoog.
  2. We bespreken ook het doel voor het gesprek; Wat zou de mooiste uitkomst zijn? Welke relatie wil je opbouwen? Welk gemeenschappelijk belang is er te onderzoeken? Zijn alle deelnemers er met hetzelfde doel?
  3. We beginnen te ontwerpen: We bekijken gezamenlijk wie er deel moet nemen, hoe we die benaderen. We organiseren de communicatie en de vormgeving, we zorgen voor een plek, de uitnodigingen, de onderdelen van het gesprek, de gespreksleiding en de evaluatie.

Voorbeelden van gesprekken

Welk doel heeft The Art of Living Together?

Door het voeren van het goede gesprek, raken we dichter bij elkaars waarheden, is er ruimte voor wederzijds begrip en de mogelijkheid tot verschuivingen naar een gezamenlijk uitzicht voor de toekomst. Het goede gesprek leidt tot actie. Het is de eerste stap op een nieuwe weg.

Vraag een gratis gesprek aan