Toepassingen van organisatieontwikkeling tools - Bureau Eij

Intervisie

Durf te twijfelen!

dialoog als oefening

Intervisie is een vorm van collegiaal advies. Een groep van maximaal 6 personen met dezelfde functie of binnen dezelfde professionele context bespreken de eigen werkpraktijk en denken samen na over de aanpak. Intervisie is een manier om elkaar te versterken, scherp te houden, te ondersteunen bij lastige situaties en de professionele ontwikkeling continu gaande te houden. Het is een plek waar managers zichzelf vragen kunnen stellen, waar inhoudelijk wordt verdiept en twijfels en vragen een luisterend oor en antwoord kunnen vinden.

In de socratische intervisie wordt er op 2 sporen gewerkt; de praktische casuistiek staat centraal en wordt tegelijkertijd gebruikt voor een vakinhoudelijk gesprek. Zo is niet enkel de casusinbrenger geholpen, maar is elke intervisie een verdieping van de inhoudelijke kennis en ontwikkeling van alle deelnemers.

Toepassing: U are Here

U are Here is een dialoog waarin de huidige stand van zaken wordt onderzocht. Niet de papieren werkelijkheid, maar de dagelijkse praktijk.

U are here

Hoe staan we er voor? Wie heeft welke rol? Hoe verdelen we de taken en verantwoordelijkheden? Hoe communiceren we hierover? Weten we nog welke richting we op gaan? Waarom doen we wat we doen en waarom doen we het zo?

Door te onderzoeken wat de posities zijn, wat de dagelijkse manier van handelen is, door elkaar te vertellen hoe het er op jouw plek aan toe gaat en hoe je de plek van de ander ziet, ontstaat een beeld van de geleefde werkelijkheid in een organisatie of gemeenschap.

U are Here onderscheid ons wensdenken van de werkelijkheid. Het legt patronen bloot en maakt ze bespreekbaar.

 Met een diverse groep betrokkenen wordt de realiteit in kaart gebracht. De deelnemers laten elkaar zien hoe ze ten opzichte van elkaar staan. Communicatielijnen, taken en verantwoordelijkheden worden in kaart gebracht. In de ruimte, fysiek en vanuit de dagelijkse ervaring. Doel hiervan is een gezamenlijk gesprek op gang te brengen over de Huidige Situatie en de Gewenste Situatie.

Willen we het zoals het gaat? Wat zouden we willen Behouden, Loslaten en Toevoegen? Waar kunnen we met kleine veranderingen in gedrag en procedures, al een eerste stap kunnen maken in de gewenst richting?

Aan het eind van het gesprek worden de antwoorden hierop verzameld en een eerste volgende stap afgesproken.

Deze afspraak is de start van een gezamenlijk proces.

U are Here is daarmee een prachtige start voor een langduriger verandertraject. De eerste analyse van wat er wel en niet verandert moet worden, door een zo gemengd mogelijke groep betrokkenen.

Organisaties en gemeenschappen die voor een gezamenlijke opdracht staan. Die zoeken naar een nieuwe manier van samenwerken. Die zichzelf voor een nieuwe uitdaging zien staan of die merken dat hun dagelijkse realiteit niet meer past bij hun gewenste identiteit.

Toepassing: De Ontwikkelcirkel

De ontwikkelcirkel is een gestructureerd, liefst regelmatig terugkerend cirkelgesprek om groepen te helpen zich te ontwikkelen op verschillende lagen. Niet alleen de overeenkomsten, maar juist ook de diversiteit in ideeën, denkbeelden, overtuigingen en competenties worden verzameld. Deze worden benut voor het vormen van een teamidentiteit, het uitvoeren van projecten en het bevorderen van de zelfsturing.

Contact tussen overheid en burger

De ontwikkelcirkel bestaat uit zeven stappen, die de voortgang in bewustwording, samenwerking en kenniscreatie waarborgen. Ze wordt begeleid door een professionele facilitator.

Wat levert een Ontwikkelcirkel op?

Het resultaat van een ontwikkelcirkel is dat elk individu zich gehoord voelt, zich thuis voelt in de groep. Er wordt een gezamenlijke identiteit opgebouwd uit de diversiteit tussen en eigenheid van ieder van de teamleden. Het team gaat beter functioneren en communiceren, ze neemt verantwoordelijkheid voor haar bijdrage aan het grotere geheel. Daarmee wordt het team een hefboom voor verdere ontwikkeling in de organisatie.

Vraag een gratis gesprek aan