in vertrouwen

 

Als werkgever wil je goed voor je medewerkers zorgen.

Als medewerker wil je je werk naar je beste vermogen uitvoeren.

Voor beide is een gezonde en veilige werkomgeving nodig.

Hebben de werknemers het gevoel dat ze sociaal veilig zijn en is er respect voor elkaar?

Weet je als medewerker welke omgangsvormen er zijn afgesproken en waar je heen kunt met vragen of klachten?

Als vertrouwenspersoon sta ik de organisatie bij in het versterken van de sociale veiligheid en de opvang van medewerkers als dat nodig is. Zo ondersteun ik een gezonde en veilige samenwerking binnen de organisatie.

 

 

 

 

Hoe werkt het?

Voor werkgevers

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor elke organisatie. Ze dragen bij aan een gezond bedrijf met minder ziekteverzuim en uitval. Ook vraagt de wet van jouw als werkgever dat je een sociaal veilige werkomgeving creëert voor de medewerkers. Daarvoor is een aanpak nodig waarin is vastgelegd op welke manier werkgever en medewerkers met elkaar omgaan en wat de stappen zijn als dit mis gaat. De vertrouwenspersoon is een van de middelen die je daarbij als werkgever kunt inzetten. U kunt hier lezen wat een vertrouwenspersoon voor jullie bedrijf kan beteken. Wil je meer weten? Klik hier voor een afspraak.

Voor medewerkers

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht als je vragen of meldingen hebt over ongewenst gedrag op de werkvloer. Het gaat dan over zaken als: pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, stalking De vertrouwenspersoon bespreekt met jou wat er aan de hand is en wat je wilt doen. Je wordt geïnformeerd over de mogelijke stappen die je kunt nemen en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Uiteindelijk bepaal jij wat je vervolgens wilt doen. Gesprekken zijn vertrouwelijk en geheim. Hier kun je zien hoe het werkt. Meer weten? Mail me voor een afspraak.

Testimonials

Clients