Bureau Eij

Middels coaching en training in gesprek met jezelf én met de ander. Voor individuen en organisaties.

De manier waarop wij samen leren, denken en werken vraagt om aandacht

Een individu, groep, team of organisatie, begint meerdere malen in haar bestaan aan een nieuwe fase. Een nieuwe fase die soms andere vaardigheden, omgangsvormen, normen en waarden vraagt dan we tot nu toe hadden gebruikt.  Vaak hebben we die overgangsmomenten pas door als we merken dat onze oude oplossingen en manier van handelen niet meer werken. Dat we vastlopen. Op die momenten wordt het tijd even stil te staan. Om te luisteren, te praten, te voelen en te ervaren wat er gebeurt en wat dat voor alle betrokkenen betekent. Te onderzoeken wat er nodig is om verder te kunnen.

Bureau Eij begeleidt dit onderzoek.

Door persoonlijke coaching of door coaching en gesprekken in organisaties biedt Bureau Eij een basis voor een nieuwe manier van samen leren, denken en werken.

Neem contact op