Bureau Eij

Middels coaching en training in gesprek met jezelf én met de ander. Voor individuen en organisaties.

De manier waarop wij samen leren, denken en werken vraagt om aandacht

Een individu, groep, team of organisatie, begint meerdere malen in haar bestaan aan een nieuwe fase. Een nieuwe fase die soms andere vaardigheden, omgangsvormen, normen en waarden vraagt dan we tot nu toe hadden gebruikt.  Vaak hebben we die overgangsmomenten pas door als we merken dat onze oude oplossingen en manier van handelen niet meer werken. Dat we vastlopen. Op die momenten wordt het tijd even stil te staan. Om te luisteren, te praten, te voelen en te ervaren wat er gebeurt en wat dat voor alle betrokkenen betekent. Te onderzoeken wat er nodig is om verder te kunnen.

Bureau Eij begeleidt dit onderzoek.

Door persoonlijke coaching of door coaching en gesprekken in organisaties biedt Bureau Eij een basis voor een nieuwe manier van samen leren, denken en werken.

Wat biedt Bureau Eij?

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching helpt structuur en inzicht te geven bij vragen rond ambities, wensen, doelen, overgangssituaties. In een individueel coachingstraject onderzoeken we in welke fase je je bevindt en waar je naar toe wilt bewegen.

Meer informatie
Coaching en training in organisaties

Coaching in organisaties

Elke organisatie is in ontwikkeling. Bij vragen rond interactie, samenwerking en visievorming en reflectie op de huidige cultuur kan Bureau Eij ondersteunen en begeleiden. Centrale vraag: Wat doen we en waarom doen we het zo?

Meer informatie

The Art of Living Together

De kunst van het goede gesprek in organisaties en samenleving. Over het zoeken naar en ervaren van onze verbondenheid met elkaar. Dialoog en kunstinterventies in de publieke ruimte. Social design voor maatschappelijke vraagstukken. Hoe vinden we elkaar weer als we elkaar kwijt zijn?

Meer informatie

Blog

Naar alle artikelen

Neem contact op