Bureau Eij

Coaching, gespreksvoering en social design. Voor creatief leiderschap in sterke gemeenschappen.

Kunst, coaching en gespreksleiding komen samen in een weergaloze ontmoeting.

Creatief leiderschap in sterke gemeenschappen; wat is dat? Leiderschap is de kwaliteit om je eigen rol, positie en handelen in jouw omgeving te kunnen onderzoeken en aanpassen als dat nodig is. Creativiteit is het talent om ruimte te maken voor een nieuwe mogelijke werkelijkheid. Een sterke gemeenschap is een gemeenschap die antwoorden zoekt en vindt op de vraag; waar vinden we elkaar weer als we elkaar kwijt zijn?

Als coach begeleid ik individuen en organisaties bij hun vragen en ontwikkeling. Onder de naam the Art of Living together ontwerp  en begeleid ik interventies en dialogen over onze gezamenlijkheid; wat bindt ons, hoe geven we dat vorm, wat willen we samen bereiken, wat is mijn aandeel daarin? Dit zijn vragen over persoonlijk leiderschap, organisatieontwikkeling, en de manier waarop wij samen willen leven. Mijn achtergrond als theatermaker zorgt ervoor dat elke dialoog een kunststuk op zich is; Reflectie en Actie komen bij elkaar.

Goed stilstaan bij de belangrijke dingen vraagt om een goed vormgegeven dialoog. Het ontwerpen, voorbereiden en begeleiden van gesprekken waarin we samen leren, denken en werken om antwoorden te vinden, is een kunst op zich: de kunst van het goede gesprek.

Bureau Eij beheerst die kunst. 

Wil je graag meer weten hoe ik jou kan begeleiden bij je persoonlijke vraag? Kijk dan bij persoonlijke coaching.

Ben je geïnteresseerd in organisatieontwikkeling ? Hier lees je meer over mijn werk.

Neem contact op