Bureau Eij

Coaching en training over communicatie en interactie. Voor individuen en organisaties.

In gesprek met jezelf én met de ander

De manier waarop wij samen leren, denken en werken vraagt om aandacht

Elk individu of team, elke gemeenschap of organisatie, begint meerdere malen in haar bestaan aan een nieuwe fase. Een nieuwe fase die om andere vaardigheden, omgangsvormen, normen en waarden vraagt dan we tot nu toe hadden gebruikt.  Vaak hebben we die overgangsmomenten pas door als we merken dat onze oude oplossingen en manier van handelen niet meer werken. Dat we vastlopen. Op die momenten wordt het tijd even stil te staan. Om te luisteren, te praten, te voelen en te ervaren wat er gebeurt en wat dat voor alle betrokkenen betekent. Stil te staan om verder te kunnen.

Bureau Eij begeleidt dit proces. Op betrokken en persoonlijke wijze, met kennis van zaken over groepsdynamiek, communicatie en interactie. Ontwikkelingsgericht, met oog voor het gewenste doel.

Door persoonlijke coaching of door coaching en gesprekken in organisaties biedt Bureau Eij een basis voor een nieuwe manier van samen leren, denken en werken.

Neem contact op